h

Woonzorgvisie

20 december 2021

Woonzorgvisie

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 7 december 2021 organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een bijeenkomst, waarin meegepraat kon worden over de woonzorgvisie. Van de politieke partijen in Horst aan de Maas was alleen de SP vertegenwoordigd, naast een bonte vertegenwoordiging aan andere mensen en organisaties.

In de bijeenkomst werd gesproken over de woonmogelijkheden voor kwetsbare inwoners. Wat is naast een woonplek nog meer voor hen nodig? Wat kunnen we (tijdig) doen om ervoor te zorgen dat ook zij erbij blijven horen? In dat kader kwam ook de mogelijkheid aan de orde om zogenoemde Zorgbuurthuizen te realiseren in alle dorpen van Horst aan de Maas. Deze zijn met name bedoeld om het gat te vullen van de door de overheid wegbezuinigde verzorgingshuizen.

De SP heeft in de gemeenteraad eerder al gepleit voor onderzoek naar die mogelijkheden. Een motie daarvoor is door de voltallige gemeenteraad ondersteund. Mariet Roelofs, SP-raadslid: "Er is grote behoefte aan kleinschalige woonvormen voor ouderen en anderen die zorg nodig hebben. Maar dan graag in hun eigen buurt, in de vorm van Zorgbuurthuizen, zodat men beschut kan blijven wonen. Dat draagt ook bij aan de leefbaarheid in de dorpen". De zorg in het Zorgbuurthuis kan geleverd worden door professionals en het welzijn kan bevorderd worden door integratie in dorp of buurt. Realisatie van Zorgbuurthuizen brengt ook beweging in de woningvoorraad. Ouderen maken woningen vrij waar gezinnen in kunnen wonen, die op hun beurt weer woningen vrijmaken voor jongere starters, enzovoorts. Een belangrijke bijdrage in de oplossing van de krapte op de woningmarkt. SP-raadslid Mariet Roelofs: "Genoeg redenen om snel aan de slag te gaan met die Zorgbuurthuizen".

Reactie toevoegen

U bent hier