h

Samen voor de toekomst

26 december 2021

Samen voor de toekomst

Foto: SP / SP

Het zijn niet de gemakkelijkste tijden. Corona speelt iedereen parten. De inflatie en zeker de energieprijzen lopen hard op. En we hebben een “nieuwe” regering: oude wijn in oude zakken…

We zijn dus weer voor een groot deel op elkaar aangewezen. Solidariteit is dan een groot goed.

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Dit jaar zonder de SP op de kiesbiljetten. Jammer, want de SP heeft de afgelopen jaren op belangrijke zaken het verschil kunnen maken en steeds weer belangrijke zaken op de agenda van de gemeenteraad gezet. Denk aan het behoud van het zwembad, het bestrijden van de ziekmakende effecten van de intensieve veehouderij, de bouw van – vooral – sociale huurwoningen, voorstellen voor de bouw van woningen voor ouderen (in de vorm van zorgbuurthuizen), het beheersbaar maken van de ongebreidelde aanwas van arbeidsmigranten, mede als gevolg van de onbeheerste groei van “blokkendozen”, die ons landschap naar de knoppen hebben geholpen.

De SP laat zich niet kisten. De komende jaren gaat de SP er onveranderd hard tegen aan om op te komen voor de belangen van de mensen in Horst aan de Maas. En vooral om samen met de mensen in Horst aan de Maas te strijden voor een betere wereld. Voor onszelf en voor onze kinderen. Het is tijd voor echte oplossingen. De klimaatveranderingen zullen maatschappelijke en economische veranderingen afdwingen, maar mogen niet ten koste gaan van de mensen met de laagste inkomens. Die dreigen het gelag te betalen. En wat we van de coronacrisis in ieder geval hebben kunnen leren is dat er geïnvesteerd zal moeten worden in de zorg. En vooral in de mensen die in de zorg werken. Stop met de markt in de zorg, in de huisvesting, in de energievoorziening. Maak van samenwerking de norm!

De komende jaren kunnen we – samen met alle mensen die de gelederen van de SP komen versterken door lid te worden – de tweedeling aanpakken en strijden voor een eerlijke politiek, samen met mensen. Want dat is nu keihard nodig.

Reactie toevoegen

U bent hier