h

SP Horst aan de Maas doet niet mee aan raadsverkiezingen 2022

5 oktober 2021

SP Horst aan de Maas doet niet mee aan raadsverkiezingen 2022

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas heeft besloten niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen die in 2022 gehouden worden. De SP-afdeling heeft geconstateerd dat er – na een lange en uitgebreide zoektocht – niet voldoende kandidaten zijn om een lijst op te stellen voor de verkiezingen van 2022.

De SP Horst aan de Maas maakt sinds 1990 deel uit van de gemeenteraad van Horst aan de Maas (op de foto de huidige raadsleden). Sinds de beginperiode breidde de SP-fractie zich steeds uit, met als hoogtepunt de verkiezingen in 2014, toen de SP met 7 zetels de tweede partij werd in Horst aan de Maas. In de huidige raadsperiode werd de SP-fractie geconfronteerd met personele problemen. Zo stapte in 2019 een raadslid uit de SP-fractie over naar een andere fractie. In 2020 beëindigde de toenmalige fractievoorzitter om persoonlijke redenen zijn raadslidmaatschap en begin juli van dit jaar overleed raadslid Aniet Fonteyne.

Op zich kijkt de afdeling – ondanks de personele problemen – positief terug op de bijna afgelopen raadsperiode. De fractie heeft de wildgroei aan huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in Horst aan de Maas op de agenda gezet en heeft daarbij de omwonenden van die locaties die niet of onvoldoende betrokken werden bij de komst van de huisvesting een stem gegeven. Een ander dossier waarin de SP de trom roerde betreft de plannen van B&W (CDA, Essentie, D66/Groen Links en de PvdA) om Zwembad en Sporthal De Berkel te slopen en nabij het Dendron College een nieuw zwembad te bouwen. Uiteindelijk leidde dat er toe dat vorig jaar besloten werd de plannen onderaan in de la te leggen. En ook aan de “zorg” besteedde de SP-fractie veel aandacht. In mei van dit jaar nam de gemeenteraad unaniem het door SP-raadslid Fonteyne met steun van het CDA ingediende voorstel aan om te onderzoeken of er in elke kern van Horst aan de Maas een zogenaamd Zorgbuurthuis opgericht kon worden, kleinschalige verzorgingshuizen voor ouderen. Opvallend in de huidige raadsperiode was ook, dat het pleidooi van de SP-fractie in de jaren daarvoor om meer (sociale) huurwoningen te bouwen eindelijk weerklank vond. In het kader van de problemen met de Intensieve Veehouderij (inclusief mestverwerkingsfabrieken) bepleitte de SP-fractie een landbouwbeleid dat zich richt op een gezondere productiewijze, zowel voor de omgeving, de boer zelf als de dieren en voor een landbouw waarmee de boer een inkomen kon verwerven dat hij verdient. De plannen van B&W – daarin gesteund door de coalitiepartijen CDA, Essentie, D66/Groen Links en PvdA – voor de grondige renovatie van ’t Gasthoês en de verplaatsing van de bibliotheek konden voortdurend rekenen op een kritische noot van de SP-fractie.

Voor de SP in Horst aan de Maas is het zaak de komende periode te gaan werken aan de heropbouw van de afdeling, om zo bij de raadsverkiezingen van 2026 weer acte de présence te kunnen geven. De afdeling ziet het als haar belangrijkste taak voor de komende vier jaar de burgers van Horst aan de Maas te mobiliseren voor een gezond, sociaal en veilig Horst aan de Maas en vóór een politiek die de tweedeling tussen onze inwoners tegengaat, met eerlijke kansen voor iedereen, goede huisvesting met betaalbare (huur)woningen, een omgeving zonder verstikkende megastallen, gericht op duurzaamheid.

Reactie toevoegen

U bent hier