h

Ruim 2500 handtekeningen vóór behoud Huisartsenpost

27 oktober 2020

Ruim 2500 handtekeningen vóór behoud Huisartsenpost

Foto: Ronald van Hal / SP Venray

Gisteren, 26 oktober 2020, overhandigde SP Venray ruim 2500 handtekeningen onder een petitie voor het behoud van de Huisartsenpost in Venray aan aan het bestuur van Cohesie. De Coöperatie Cohesie, waarbij de ruim honderd huisartsen in Noord-Limburg zijn aangesloten, besprak op dat moment de toekomst van de acute huisartsenzorg.

In het voorstel van de Raad van Bestuur van Cohesie aan de huisartsen wordt uitgegaan van één huisartsenpost (HAP), in Venlo. Nu zijn er twee: Venlo en Venray. Volgens de Raad van Bestuur is één HAP beter voor de kwaliteit van de spoedzorg en bespaart dat veel geld. De meerderheid van de (voor het merendeel in Venlo werkzame) huisartsen stemde maandagavond vóór sluiting van de HAP. Achttien huisartsen bleken tegen te stemmen. De Raad van Bestuur wil nu binnen twee weken een definitief besluit nemen over de sluiting van de HAP.

Jan Hendriks, de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Venray stelt: "De sluiting lijkt ingegeven te zijn door bezuinigingen. Eerder, in 2014 na het sluiten van de nachtapotheek, hebben we al gewaarschuwd voor dit scenario. Een scenario van het langzaam afbreken van medische voorzieningen, eerst verdween in Venray de eerste hulp, daarna de nachtapotheek, toen de huisartsenpost in de nacht en nu de dreigende algehele sluiting van de huisartsenpost. De mensen en hun medische voorzieningen moeten voorop staan en niet de door de vrije marktbepalende financiële, op winst gerichte, doelstellingen van de verzekeraars. Daarnaast is het toch te gek dat we als gemeente geen invloed hebben op zo'n besluit, terwijl aan de andere kant gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid in de zorg krijgen, mensen langer thuis moeten wonen en zorg dichter bij huis krijgen!"

Ook andere partijen in de gemeenteraad van Venray hekelen de rol van de zorgverzekeraars, in dit geval met name van VGZ. Wethouder Thielen van Venray gaat in gesprek met andere gemeenten rondom Venray. In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2020 zal vanuit de SP Horst aan de Maas gepleit worden voor ondersteuning van Venray op dit punt.  Bijvoorbeeld om - zoals de wethouder uit Venray bepleit - onderzoek te laten doen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarbij kan er onder andere op gewezen worden, dat - indien de sluiting door zou gaan de afstand tot de HAP Venray (45.000 inwoners en een verzorgingsgebied dat nog veel ruimer is en ook voor een deel van Horst aan de Maas geldt) vergelijkbaar wordt met de huisartsenspoedzorg in dun bevolkte dorpjes als Stavoren (900 inwoners) en Pieterburen (450 inwoners). Het onderstaande kaartje laat dit duidelijk zien:

Foto: Wim De Schryver / volksgezondheidszorg.info

De NZa heeft inmiddels besloten om het gevraagde onderzoek te verrichten om te bekijken of de zorgverzekeraar nog wel aan zijn zorgplicht voldoet als de Huisartsenpost gesloten wordt. "De verzekeraar moet voldoen aan de zorgplicht en in dat kader zorgen voor een goed bereikbare huisartsenzorg", aldus een woordvoerder van de NZa in Dagblad De Limburger.

U bent hier