h

Voorstel SP: Besluit vergunningverlening huisvesting arbeidsmigranten overlaten aan raad

28 november 2019

Voorstel SP: Besluit vergunningverlening huisvesting arbeidsmigranten overlaten aan raad

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

“De bevoegdheid van B&W om te besluiten over vergunningverlening voor huisvesting van arbeidsmigranten  in Horst aan de Maas moet terug naar de gemeenteraad”.  Dat stelde SP-raadslid Sonja van Gierbergen dinsdag 26 november 2019 naar aanleiding van de toespraak van Ellen Swinkels van de Tienrayseweg over de 114 arbeidsmigranten die op vijf meter afstand van haar perceel gehuisvest gaan worden.

Ellen vertelt over het ontbreken van communicatie met de gemeente en haar zorgen over  sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Over  drugs, alcohol en agressie, de woningen die minder waard worden, de nieuwe buren die geen Nederlands spreken. “De Tienrayseweg wil geen massale huisvesting van arbeidsmigranten. Raadsleden, wat doen jullie ons aan? En de omgevingsdialoog? Die heeft niet plaatsgevonden. Maar de wethouder gelooft de initiatiefnemer, die in zijn vergunningaanvraag aankruist dat de omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden. Niet, dus. Een goed alternatief voorstel voor de plaatsing van de gebouwen voor huisvesting is gewoon genegeerd. Door de initiatiefnemer én door de gemeente!”, aldus Ellen Swinkels.

De toespraak is reden voor verschillende raadsfracties om  wethouder Bob Vostermans op het matje te roepen. Zijn antwoord: “Het initiatief aan de Tienrayseweg past in het beleid. De ondernemer moet wel communiceren met de buurt en dat is ook gebeurd”. Met die laatste opmerking negeert hij opnieuw de klacht van de buurt. Kennelijk gelooft Vostermans de initiatiefnemer op zijn blauwe ogen. Hij is zelf – ondanks herhaalde verzoeken vanuit de buurt – niet met de omwonenden in gesprek gegaan en blijft stug vasthouden aan zijn eigen visie.

Eerst de SP en later ook D66/GroenLinks en de PvdA hekelen het feit dat de wethouder de raad niet geïnformeerd heeft over de vergunningaanvraag voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tienrayseweg. Terwijl zij een aantal weken geleden – naar aanleiding van vergelijkbare klachten vanuit de Horsterweg in Grubbenvorst - nog een raadsbreed aangenomen motie hebben ingediend, waarin de wethouder opgeroepen wordt de raad juist wél tijdig te informeren!  Verschillende raadsfracties voelden dan  ook wel iets voor het voorstel van de SP om de bevoegdheid van het college om te besluiten over vergunningen voor huisvesting van arbeidsmigranten te nemen, terug te geven aan de gemeenteraad. Vostermans zei het prima te vinden om die bevoegdheid over te dragen, maar  dreigde wel met de opmerking dat de raad een dagtaak zou krijgen aan het bestuderen van al die aanvragen. Een onzinargument. Immers, veel zaken zullen - net als nu - snel afgghehandeld kunnen worden. Maar juist de grootschalige projecten die gevoelig liggen in de buurt zullen onderwerp zijn van debat. Vostermans stelde voor binnen het presidium (de leden daarvan zijn de fractievoorzitters die besluiten over de agenda van de raad) te overleggen hoe hij de informatie tijdig kon verstrekken. Een vreemd voorstel gezien de motie waarin de raad hem gewoon opdraagt de raad tijdig te informeren. Vreemd ook dat met name D66/Groen Links en de PvdA de wethouder daar mee weg lieten komen.

In de raad werd ook de vraag opgeworpen waarom het college van B&W nog steeds niet met een notitie is gekomen waarin richtlijnen staan voor een zorgvuldige omgevingsdialoog. Vostermans verwees naar een eerder antwoord van het college dat er hard aan gewerkt wordt. Hij stelde dat de raad begin januari volgend jaar een notitie kan verwachten. Maar voor de bewoners van de Tienrayseweg resten alleen nog maar juridische stappen, volgens Vostermans. Goede dialoog of niet: de vergunning is verleend. Dat neemt niet weg dat hij nog wel in gesprek wil gaan met de buurt, zo liet Vostermans weten. En de suggestie van Ellen Swinkels dat hij de bereidheid voor een gesprek pas toonde toen duidelijk werd dat Swinkels de raad zou gaan toespreken wierp hij verre van zich. “Het is toevallig dat ik contact op liet nemen om een gesprek te regelen, ik was er niet van op de hoogte dat mevrouw Swinkels bij de raad ging inspreken…”, Ellen in verbazing en vooral scepsis achterlatend…

U bent hier