h

De aanhouder wint

28 oktober 2019

De aanhouder wint

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Al sinds januari 2019 is een aantal bewoners van Zonnehof in Tienray met hulp van de SP aandacht aan het vragen voor hun veiligheid. Ze denken dat die met name gewaarborgd zou kunnen worden met deugdelijke achterpadverlichting bij de parkeerlus. Van de 44 woningen zijn er ongeveer twintig die direct grenzen aan de parkeerlus. De slechte verlichting en de niet al te beste – zanderige – ondergrond maken een wandeling van auto naar achterdeur of andersom af en toe een hachelijke onderneming.

Na het gesprek dat de bewoners en SP’er Sonja van Giersbergen hadden met burgemeester Palmen enige tijd geleden is er wel het een en ander in gang gezet. Eerst heeft een van de initiatiefnemers een oproep gedaan bij het Dorpsplatform waar men niet afwijzend stond tegenover de voorstellen, maar er wel verzocht werd om een plan op te stellen. Toen ook Wonen Limburg zich bereid toonde om mee te denken, met name over de verlichting, kwam er schot in de zaak.

Zoals het er momenteel voor staat, komen er twee lantaarnpalen, waarvan er één voor rekening komt van Wonen Limburg. De gemeente heeft toegezegd zorg te zullen dragen voor het onderhoud en, op termijn, de zaken rondom vervanging. De tweede lantaarnpaal kan mogelijk gefinancierd worden met gelden van het Dorps-platform, maar hiervoor vindt op 11 december 2019 eerst een stemming plaats die beslissend is voor het al dan niet beschikbaar komen van (een gedeelte van) het bedrag. Ook zal er gezocht worden naar financiële steun bij instellingen die vaker dergelijke projecten steunen.

De gemeente heeft ook toegezegd de ondergrond van de parkeerlus te zullen versterken. Daarnaast wordt ook gekeken naar een manier om de strook grond achter de parkeerlus af te sluiten voor auto’s. Nu rijden sommige bewoners over het grasveld om pal bij hun huis te parkeren en rijden daarmee ook de strook groen kapot. Ook wordt er af en toe met hoge snelheid gereden met stofoverlast tot gevolg. Dat zou met het aanbrengen van gravel in ieder geval verleden tijd kunnen zijn.

Nog niet zo lang geleden wilden de initiatiefnemers het bijltje erbij neergooien, maar dat zou toch echt zonde geweest zijn van alle energie en tijd die er in is gestoken om de bewoners mee te krijgen. Nu lijkt er aan hun oproep eindelijk gehoor te worden gegeven.

U bent hier