h

Vragen SP over gevolgen handelsverdrag CETA voor gemeente Horst aan de Maas

20 oktober 2019

Vragen SP over gevolgen handelsverdrag CETA voor gemeente Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

In een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) kondigt de SP een aantal vragen aan, die ze wil gaan stellen over de gevolgen van het handelsverdrag CETA, dat de EU wil sluiten met Canada. De SP wijst in haar brief op recente berichtgeving, waarin Milieudefensie, FNV en Handel Anders waarschuwen voor het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). Met de invoering van het handelsverdrag kunnen Amerikaanse en Canadese investeerders een schadevergoeding claimen voor verlies van (toekomstige) winsten.

De SP-fractie van Horst aan de Maas maakt zich zorgen om de invoering van het handelsverdrag en de negatieve gevolgen hiervan voor het gemeentelijk beleid. De SP vraagt dan ook aan B&W wie de kosten betaalt op het moment dat Horst aan de Maas een schadevergoedingsclaim aan haar broek krijgt via het speciale arbitragesysteem Investment Court System (ICS) dat is opgenomen in CETA.

De SP wijst erop dat Milieudefensie concludeert aan de hand van een inventarisatie dat er Canadese en Amerikaanse investeerders actief zijn op de Nederlandse woningmarkt. Deze Amerikaanse en Canadese investeerders kunnen een schadevergoeding claimen als bijvoorbeeld Horst aan de Maas maatregelen neemt om woningen betaalbaar te houden. De SP vraagt wat deze situatie – als CETA wordt aangenomen – voor effect heeft op het woonbeleid in de gemeente. De SP vraagt vervolgens of B&W het met de SP eens zijn dat het woonbeleid en met name maatregelen om het wonen in Horst aan de Maas betaalbaar te houden in het geding komen door het CETA verdrag. Tenslotte vraagt de SP of het college van B&W van Horst aan de Maas kan garanderen dat inwoners van Horst aan de Maas nooit de financiële gevolgen, direct en/of indirect, ondervinden van eventuele claims naar aanleiding van gemeentelijke besluiten.

Ter afsluiting roept de SP het college op bij het Nederlandse parlement aan de bel te trekken als Horst aan de Maas en haar inwoners niet beschermd zijn tegen de gevolgen van het CETA-verdrag.

U bent hier