h

Blijft pand Mooren behouden voor Horst?

18 september 2019

Blijft pand Mooren behouden voor Horst?

Foto: Tekening / Pand Mooren

In 1960 werd pand Mooren geopend en het heeft sinds die tijd meerdere functies gehad: winkel, kantoorruimte – ook als tijdelijk onderkomen voor ambtenaren van het gemeentehuis – en recentelijk nog lunchroom Beej Mooren dat  op 1 augustus jl. de deuren sloot. In 2006 dreigde het pand gesloopt te worden om plaats te maken voor woningen. Maar de actiegroep Behoud Gebouw Mooren – waar de SP ook deel van uitmaakte – wist via een handtekeningenactie de gemeente op andere gedachten te brengen. Het pand bleef behouden en kreeg na een grondige renovatie een invulling met onder andere een lunchroom en vergaderruimtes.

Of je het nu mooi vindt of niet, het is in ieder geval een karakteristiek en beeldbepalend gebouw voor Horst. Er is de afgelopen decennia al zoveel aan karakteristieke gebouwen gesloopt dat de SP zich ook nu in ieder geval wil inzetten vóór behoud van het pand.

In een brief aan het college (zie bijlage) wil de SP weten of er destijds afspraken zijn gemaakt met Rendiz, de organisatie die ongeveer 9 jaar geleden betrokken was bij de renovatie en voor de nieuwe bestemming van het pand heeft gezorgd. Uiteraard is het ook interessant om te horen of het college de meerwaarde van het pand als beeldbepalend voor Horst ziet. Volgens de SP kan het pand prima aangepast worden voor bijvoorbeeld huisvesting voor jongeren.

U bent hier