h

SP stemt in met vernieuwde stimuleringsmaatregelen bij de bouw van woningen

30 mei 2019

SP stemt in met vernieuwde stimuleringsmaatregelen bij de bouw van woningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 21 mei 2019 werden de bestaande stimuleringsregelingen voor onder andere het bouwen van woningen geëvalueerd en werden voorstellen gedaan om die regelingen beter te maken.

Er wordt meer bouwgrond aangeboden tegen het principe van erfpacht waardoor je eigenlijk de grond voor 10 of 15 jaar te leen krijgt. Heel interessant voor het bouwen van tijdelijke huurwoningen. Wat betreft het adviseren omtrent verduurzaming werd voorgesteld om meer collectief te adviseren als er bijvoorbeeld veel dezelfde soort woningen in een straat staan. Dit met als doel meer mensen te kunnen helpen met hetzelfde onderzoeksbudget. Met deze voorstellen heeft de SP ingestemd.

Helaas kreeg de oproep van de SP om de maximale koopsom bij een starterslening niet te verhogen tot 230.000 euro onvoldoende steun in de gemeenteraad. De SP pleitte ervoor om jongeren niet méér in de schulden te helpen dan nu gebeurt. Sonja van Giersbergen heeft namens de SP er voor gepleit om daar andere instrumenten voor in te zetten. Zoals het goedkoper verkopen van grond.

Ook de oproep van de SP om huurders mee te laten profiteren van de mogelijkheden van onderzoek naar verduurzaming vond geen gehoor. De meerderheid van de gemeenteraad vond dit een zaak van de verhuurder. Dat de huurder hierin volstrekt afhankelijk is van de verhuurder vond de meerderheid van gemeenteraad nu “eenmaal het gevolg van het feit dat je geen eigenaar bent”.

Uiteindelijk heeft de SP wel ingestemd met het totale pakket aan voorstellen omdat de gemeente Horst aan de Maas er zo wel voor zorgt dat meer mensen mee kunnen doen met de verduurzaming van hun eigen huis. Maar dat de huurders wat de SP betreft beter bediend hadden moeten worden bij deze stimuleringsmaatregelen, moge duidelijk zijn.

U bent hier