h

SP Horst aan de Maas stelt vragen over activiteiten Industriestraat in Horst

8 mei 2019

SP Horst aan de Maas stelt vragen over activiteiten Industriestraat in Horst

Al enige tijd worden er activiteiten waargenomen in en rond voormalig pand Goossens Tuin en Park aan de Industriestraat in Horst. Het betreft een wisselende hoeveelheid vrachtwagens, diverse wooncontainers, fietsen, picknicktafels en ’s avonds is er volop licht in het pand en lopen er mensen rond.

Het vermoeden bestaat dat er hier mensen gehuisvest worden. Een eerste reactie op vragen hierover door SP raadslid Sonja van Giersbergen resulteerde in een controle ter plekke een week of twee geleden. Wat daarvan de uitkomsten zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Aanleiding voor de SP om een aantal vragen aan het college van B&W voor te leggen. Immers als het hier om een activiteit gaat die in strijd is met het bestemmingsplan dan dient er zo snel mogelijk op gehandhaafd te worden (voor de brief aan B&W zie de bijlage).

De SP wil weten of het college op de hoogte is van de activiteiten en zo ja of het klopt dat het om huisvesting van arbeidsmigranten gaat. Verder wil de SP weten wie de eigenaar en/of de gebruiker van het perceel is en of een en ander in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De SP vraagt het college op korte termijn met de beantwoording te komen alsmede – indien de situatie erom vraagt – met vervolgstappen te komen.

Zie ook:

U bent hier