h

SP: "Horst aan de Maas, het mestputje van de regio?"

28 september 2018

SP: "Horst aan de Maas, het mestputje van de regio?"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas en de regio Noord-Limburg zijn veel koeien, varkens en kippen. Deze produceren mest. Het grootste deel is afkomstig van varkens. Onze gemeente telt in totaal 246.000 varkens, Noord-Limburg 1.3 miljoen. Die varkens produceren ongeveer 4 miljoen ton mest. Deze mest wordt gebruikt voor het bemesten van het land. Het grote deel dat overblijft, wordt verwerkt. Over juist deze mestverwerking en de hoeveelheden in onze gemeente maakt de SP zich grote zorgen. Thijs Lenssen: "Wordt Horst aan de Maas niet het mestputje van Noord-Limburg?"

Thijs Lenssen vertelt dat men landelijk en provinciaal tot het inzicht is gekomen dat het anders moet met de intensieve veehouderij en dus ook met de mestverwerking: minder dieren, duurzamer uitgevoerd en minder overlastgevend. "Nu Horst aan de Maas nog!", voegt Lenssen daar aan toe.

"Het College wil vooralsnog geen grenzen stellen aan de omvang van de mestverwerking en laat uitbreiding van mestverwerking op het platteland gewoon toe. Kijkend naar de aantasting van de verkeersveiligheid, de overlast door onder andere stank en de grootte van de bedrijven is dat niet wenselijk", aldus de SP-woordvoerder.

Wat wil de SP dan wel?

Lenssen: "Wij willen dat er in de regio bindende afspraken worden gemaakt zodat de mesthoeveelheden zo goed mogelijk over de regio worden verdeeld en Horst aan de Maas niet het mestputje van de regio wordt. Op dit moment wordt mest al op redelijk grote schaal verwerkt door Ashorst, wordt er door het Nieuw Gemengd Bedrijf een grote mestverwerkingsinstallatie gebouwd, zijn er plannen voor mestverwerking door RMS (zie hier een eerder artikel over dit bedrijf) voor 600.000 ton per jaar (!) aan de Horsterweg in Grubbenvorst en wil Willemsen in America diens mestverwerkingsinstallatie aanmerkelijk uitbreiden".

Thijs Lenssen vindt dat grootschalige mestverwerking (meer dan 25.000 ton per jaar) alleen maar plaats mag vinden op agrarische industrieterreinen. Bedrijven die nu willen groeien en die gelegen zijn op het platteland moeten, deels met steun van de overheid, worden verplaatst. "Als wij de ‘Groenste Regio’ willen worden, hoort hier ook beleid met betrekking tot mestverwerking bij", aldus Lenssen.

U bent hier