h

Meldpunt Participatiewet

16 november 2015

Meldpunt Participatiewet

Foto: SP

Op 1 januari van dit jaar is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet zou ertoe moeten leiden dat er betere kansen op werk en inkomen ontstaan voor mensen met en zonder werk en voor mensen met en zonder arbeidsbeperking. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen met deze nieuwe wet en openen daarom een meldpunt.

Mensen met een beperking, professionals, leden van cliëntenraden of andere belangenorganisaties die met de Participatiewet te maken hebben roepen wij  op om hun ervaringen bij ons te melden. Naarmate wij – de SP - een beter beeld hebben van de uitvoering van de wet en hoe mensen dat ervaren , kunnen we met betere alternatieven komen.

Stuur je ervaringen tot eind van deze maand naar: participatiewet@sp.nl

Meer informatie: https://www.sp.nl/nieuws/2015/11/meld-uw-ervaringen-met-participatiewet

Zie ook:

U bent hier