h

Plan Chinapark in de ijskast

8 juli 2003

Plan Chinapark in de ijskast

De plannen om in Park De Peelbergen tussen Horst en Sevenum een groot Chinees themapark te vestigen, zijn in de ijskast gezet. De onderhandelingen met de Chinese investeerders, die eerder aankondigden miljoenen te willen investeren in Noord-Limburg zijn gestopt.

Aldus het artikel op 8 juli jl. in dagblad de Limburger.

Merkwaardig genoeg is tijdens de raadsvergadering van 24 juni j.l. - toen door de SP een toelichting gegeven werd op de verklaring waarin ze samen met de Progressieve Kombinatie Sevenum oproept de onderhandelingen te staken - door de betrokken portefeuillehouder met geen woord gerept over deze ontwikkelingen. Kennelijk is van de 3 betrokken partners (uit Canada, Nederland en China) alleen de Canadese partij nog enigszins in de race. Er vinden op beperkte schaal vervolggesprekken plaats over de mogelijkheden om het project met nieuwe partners voort te zetten. Er wordt nu gekeken naar andere initiatieven voor dit gebied.

De SP blijft grootschalige prestigeprojecten afwijzen en blijft waakzaam.

U bent hier