h

Controle op wachtgeld ex-wethouders?

10 december 2003

Controle op wachtgeld ex-wethouders?

Persbericht:
De laatste tijd vinden er zowel in Provinciale Staten als de Tweede Kamer discussies plaats over de wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Op het moment dat politici stoppen met hun politieke baan, krijgen ze een wachtgelduitkering. Er komt steeds meer kritiek op het feit dat er nauwelijks controle plaats vindt op het sollicitatiegedrag van die ex-politici of wijzigingen in hun inkomen die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering. Terwijl andere mensen die werkloos worden scherp gecontroleerd worden. Reden voor de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas te vragen naar de controle op de uitkeringen aan ex-wethouders en ex-raadsleden.

De SP-fractie heeft in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Horst vaker de wachtgeldregeling voor ex-politieke ambtsdragers en de gebrekkige controle daarop aan de orde gesteld. Daarbij heeft de fractie voorgesteld de toepassing van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers, APPA (waarin o.a. de regeling betreffende de wachtgelden voor aftredende wethouders is opgenomen) aan te passen. Ex-politieke ambtsdragers moeten volgens de SP aan dezelfde regels onderhevig zijn als andere werklozen, zoals een sollicitatie- en omscholingsplicht en de controle daarop. In de tweede helft van 1997 heeft de voormalige gemeente Horst de verordening wel aangepast. Maar het lijkt er op dat er nu geen controle meer plaatsvindt. Reden voor de SP om vragen te stellen.

De SP vraagt zich af hoeveel oud-wethouders momenteel een wachtgelduitkering van de gemeente Horst aan de Maas ontvangen en hoeveel het totale bedrag aan wachtgelduitkeringen ten behoeve van de oud-wethouders over 2002 en 2003 bedraagt. Gevraagd wordt ook of er controle toegepast wordt op inkomenswijzigingen en sollicitatiegedrag.

U bent hier