h

Ook in Venlo wil de SP-tomaat goed groeien

1 juli 2003

Ook in Venlo wil de SP-tomaat goed groeien

Sinds een half jaar is er in Venlo een actieve SP-werkgroep aan de gang. Deze groep bekijkt samen met afdeling Horst op welke manier er weer een afdeling Venlo van de grond kan komen. De vooruitzichten zijn goed gezien de reactie van een onder de leden gehouden enquête.

De werkgroep heeft zich de laatste maanden bezig gehouden met het enquêteren van leden die woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van Venlo. Een voorlopige conclusie: het merendeel van de geënquêteerden vindt het een goede zaak dat er weer een afdeling van de SP komt in Venlo. Het uiteindelijke resultaat van deze enquête zal na de vakantieperiode tijdens een algemene ledenbijeenkomst bekend gemaakt worden. Tevens zal hier ook in gegaan worden op verdere onderdelen van de enquête zoals "Wat moet er veranderen in Venlo". Tevens zal er op deze bijeenkomst het bestuur en de voorzitter gekozen worden. Alle leden van Venlo zullen ruim op tijd een bericht krijgen van de werkgroep waar en wanneer deze bijeenkomst gehouden wordt.

Wilt u niet wachten op deze bijeenkomst of wilt u nu al mee werken en denken over de SP in Venlo neem dan contact op met: Ton Hagens.

U bent hier