h

Ministerie van Binnenlandse zaken in antwoord aan SP: "cursus raadslid" niet apart vergoeden!

23 juni 2003

Ministerie van Binnenlandse zaken in antwoord aan SP: "cursus raadslid" niet apart vergoeden!

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de SP laten weten dat "fractieondersteuning niet bedoeld is voor cursussen, congressen en opleidingen van raadsleden. Dit is zoals u (de SP) terecht opmerkt via het stelsel van onkostenvergoeding geregeld". Het ministerie geeft dit antwoord naar aanleiding van een brief van de fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
In die brief heeft de SP gevraagd of een gemeenteraad gerechtigd is de hoogte van vergoedingen voor raadsleden en fracties ongelimiteerd vast te stellen.
De SP vraagt dat naar aanleiding van het voorstel van het college van B&W om naast de individuele raadsvergoeding die raadsleden ontvangen en aparte vergoedingen voor elk van de vijf fracties in de raad ook nog eens een extra budget in te stellen voor cursussen en excursies voor raadsleden. Naar de mening van de SP is dat extra budget dubbelop.

Beperking aan vergoeding voor raadsleden

In haar antwoord aan de SP schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat fracties recht hebben op (financiële) ondersteuning. Daarbij gelden voorwaarden. Budget voor fractieondersteuning mag niet voor partijbelangen aangewend worden. Hiervoor dient de Wet subsidiëring politieke partijen. Het budget mag ook niet ingezet worden voor controle of contra-expertise. Dat kan tot vermenging met het onderzoeksbudget van de raad leiden. Ook is fractieondersteuning niet bedoeld voor persoonlijke onkosten van raadsleden, zoals cursussen, congressen en opleidingen. En juist voor dat onderdeel heeft B&W en de meerderheid van de raad een apart budget ingesteld, boven op de individuele vergoeding die raadsleden al ontvangen én boven op een extra vergoeding die elke fractie nog eens ontvangt. Het was juist dit budget waartegen de SP-fractie bezwaar maakte. Het ministerie schrijft dan ook letterlijk:

"Dit is zoals u terecht opmerkt via het stelsel van onkostenvergoeding geregeld".

Raad dient zelf ondersteuning voor raadsleden te regelen Tegelijkertijd schrijft het ministerie dat voor de praktische ondersteuning van fracties een budget op de begroting geplaatst moet worden. De raad bepaalt de limiet van dat budget zelf. Daarbij wijst het ministerie er op dat er verschillen zijn tussen gemeenten. De ene gemeente kent ondersteuning toe aan individuele raadsleden. Een andere gemeente doet dat door middel van zogenaamde fractiebudgetten. Letterlijk: "De raad dient zelf te beoordelen op welke wijze deze vormen van ondersteuning in de eigen gemeente het beste geregeld kunnen worden: per fractie of per raadslid". In Horst aan de Maas gebeurt het feitelijk dubbelop! Overigens wenst het Ministerie van Binnenlandse Zaken geen uitspraak te doen over de wenselijkheid van de door de gemeente Horst aan de Maas vastgestelde hoogte van de vergoedingen aan fracties en/of individuele leden. De SP had zich afgevraagd of de minister het wenselijk acht dat de raad van Horst aan de Maas - in een tijd dat allerlei bezuinigingsplannen op de burgers af komen en van hen gevraagd wordt de broekriem aan te trekken op diverse terreinen - besluit vergoedingen te verhogen. Het ministerie zegt deze vraag niet te kunnen beantwoorden, aangezien dit een politieke afweging van de raad betreft.

U bent hier