h

Basisscholen in Horst voeren actie

10 juni 2003

Basisscholen in Horst voeren actie

Een aantal basisscholen uit Horst is begonnen met een actie tegen het beleid van het college van de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente Horst aan de Maas ontvangt extra rijksgelden ten behoeve van onderwijshuisvesting. Deze gelden dienen volgens de SP ongewijzigd verdeeld te worden onder de scholen in de gemeente Horst aan de Maas. Momenteel doet zich de situatie voor dat de gemeente Horst aan de Maas niet het volledige bedrag onder de scholen verdeelt. Volgens berekeningen heeft de gemeente Horst aan de Maas in het jaar 2002 en 2003 al € 76.000,= en
€ 94.000,= ontvangen. Dat geld wil het college niet doorgeven aan de scholen. Van het bedrag dat de gemeente in 2004 ontvangt, een bedrag van € 111.000,-, wil het college maar €75.000,- verdelen onder de scholen. Waar de overige € 36.000,- aan worden besteed, is onduidelijk. In 2005 en 2006 (en verder) ontvangt de gemeente van het rijk € 129.000,= en € 146.000,=. Maar ook voor die jaren wil het college slechts € 75.000,= uitkeren aan de scholen.

De fractie van de SP heeft zich hier in de vergadering van de commissie Welzijn van 27 mei tegen verzet. Ook tijdens de bespreking van de financiële situatie in de gemeente Horst aan de Maas zal de SP-fractie zich sterk maken voor een verdeling van het volledige bedrag onder de scholen in Horst aan de Maas.Een delegatie van de SP-fractie, samen met andere leden van de commissie Welzijn, bezocht de Doolgaardschool om daar nog eens met eigen ogen te zien hoe schrijnend de huisvestingssituatie in de scholen in Horst aan de Maas is.

De scholen in de gemeente Horst aan de Maas hebben besloten om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om de oproep dat het geld naar de scholen moet te ondersteunen. Die handtekeningen zijn in de raadsvergadering van 24 juni a.s. aangeboden aan de gemeenteraad, die daar dan besluiten over neemt.

Ter ondersteuning van de actie heeft SP-raadslid Thijs Coppus samen met een aantal leerlingen van groep 8 van basisschool 'de Weisterbeek' protestleuzen op de ramen van de school geschilderd (zie foto).

U bent hier