h

SP-werkgroep Armoedebeleid

Op donderdag 6 september 2018 hebben de leden van de Kerngroep van de SP Horst aan de Maas besloten een Werkgroep "Armoedebeleid" op te richten. De werkgroep heeft zich bij de start voorgenomen als eerste te inventariseren wat zich met betrekking tot het thema "armoedebeleid" aandient en welk beleid er gevoerd wordt in Horst aan de Maas. Op basis van die inventarisatie en nader onderzoek wordt aantwoord gegeven op de vraag: wat zijn de knelpunten bij het armoedebeleid en welke concrete middelen zijn er beschikbaar om die knelpunten op te lossen?

De werkgroep legt de door haar gevonden antwoorden vast in een verslag dat beschikbaar wordt gesteld aan het bestuur, de fractie en de Kerngroep van de SP Horst aan de Maas. Die bespreken vervolgens wat met de antwoorden gedaan wordt. Daaruit kunnen bijvoorbeeld voorstellen komen om concreet actie te ondernemen. Die actie kan vervolgens weer uitgevoerd worden door (leden van) de SP-werkgroep Armoedebeleid.

Wilt u actief mee denken en mee werken binnen de SP-Werkgroep Armoedebeleid? Dan kunt u zich schriftelijk aanmelden. Zie aan linkerzijde kopje "contact".

U bent hier